Instängningslarm för frys-/kylrum

Ett instängningslarm används i utrymmen där det finns förhöjd risk för personskada eller om en person riskerar att bli instängd. Larmet sätts igång genom att den nödsatta personen trycker på en belyst nödsignalknapp.
Sådana utrymmen kan t ex vara frys- och kylrum, maskinrum, bastu eller hissrum.


SCA 1 AL - grundutförande

Instängningslarm med ingång för en eller två belysta nödsignalknappar. Batteribackup för 24h övervakning eller 7h larm. Signalerar med en röd LED och med en kraftig ljudsignal när nödsignalknappen trycks in.
Ett potentialfritt växlande relä finns, för vidaresändning av larmet eller manöver av annan utrustning.


SCA 2 AL - med dubbla reläer för extra tillbehör

Instängningslarm med ingång för en eller två belysta nödsignalknappar. Batteribackup med dubbla batterier för 24h övervakning eller 7h larm och drift av tillbehör. Signalerar med en röd LED och med en kraftig ljudsignal när nödsignalknappen trycks in.
Två potentialfria växlande reläer finns, för vidaresändning av larmet och/eller manöver av en eller två andra utrustningar.


SCA 2 AL - larmpaket

Instängningslarm enligt ovan med tillbehör.
Paketet innehåller:
Larmcentral SCA 2 AL, en nödsignalknapp med påkörningsskydd, ett externt blixtljus/siren och tre skyltar.


SCA 3 GSM - med GSM-sändning och temperaturövervakning

SCA 3 GSM har de funktioner som SCA2AL har och dessutom: Centralenheten mäter bland annat temperaturer, övervakar dörrar och skickar larm och mätvärden via GSM. Alla mätvärden lagras i en databas i molnet. Du loggar in i databasen via en webbläsare från en mobiltelefon, surfplatta eller dator. Detta instängningslarm går att bygga ut och kan då övervaka flera rum och temperaturer.
Paketet innehåller:
Larmcentral SCA 3 GSM med GSM-funktion, en nödsignalknapp med påkörningsskydd, ett externt blixtljus/siren, tre skyltar, en temperaturgivare och en dörrgivare.


Skyltar och tillbehör

Punos tillhandahåller flera olika skyltar och andra tillbehör till våra instängningslarm. Mer informatiom om dessa hittar du dels som broshyrer (i kolumnen till vänster här på sidan) och dels i vår webshop under avdelningen Instängningslarm.


Vår webshop hittar du här: butik.punos.se

Kontakta oss på +46 31 775 45 00 eller
info@punos.se om du undrar över något.