Kundanpassad elektronik

Vi hjälper dig med att översätta det du vill uppnå till teknik.

Denna sida är identisk med sidan "styrsystem".

Kundanpassning.

Många av Punos produkter är utformade som en bas för vidare utveckling. Produkten såsom den beskrivs på hemsidan har då de funktioner som kunder ofta efterfrågat, samt de funktioner vi bedömt att produkten bör vara försedd med för att kunna anpassas och brukas på ett generellt sätt.

Man kan därefter gå vidare, och anpassa en produkt till en specifik applikation genom att byta ut vissa funktioner, optimera produkten efter kundens tillbehör, samt i de fall produkter är mikroprocessorstyrd, även förse den med ett kundspecifikt program.

Produkter kan också fås förinställda. Detta förekommer bl.a. för motorstyrningar, vilka redan i förväg kan optimeras för en viss motor, och då får högre prestanda samtidigt som montören slipper risken att behöva åka ut igen för att någon har ändrat inställningrna i efterhand.