Punos Electronic AB

Mångårig erfarenhet av utveckling av elektronik och mjukvara.

Punos Electronic AB bildades 1979 som ett dotterbolag till Sound Elektronikservice AB. VD är Rickard Dyrvold. Företaget har sju anställda. Punos arbetar främst inom två områden: Kundanpassad konstruktion av elektronik och mjukvara och utveckling och försäljning av egna produkter. Företagets målsättning är att våra produkter skall vara användarvänliga och rationella. Produkterna specialanpassas efter kundens behov och genom kontinuerlig kommunikation med våra kunder förbättras produkterna ständigt. Inom företaget har vi korta beslutsvägar, effektiv kommunikation, stor flexibilitet och anpassningsförmåga. Branschen som vi arbetar inom är expansiv och utvecklingen sker snabbt, vilket innebär stora och intressanta utmaningar.