Installation och driftsättning

Vi hjälper dig med att driftsätta.

De flesta av våra kunder köper en produkt (eller del härav) och tar själva denna i drift. Detta innebär i regel inga problem, men om någon oklarhet skulle uppstå så hjälper våra tekniker gärna till. Detta kan ske på olika sätt. Via support per telefon, genom att kundens applikation tillfälligt flyttas till oss, eller att en eller flera av våra tekniker åker ut och hjälper till med installationen på plats. Allt efter vad som passar kunden bäst.


Med Punos som ombud

Ibland händer det även att vi fungerar som en mellanhand mellan er och slutkunden. Det kan t.ex. ske när ett företag med placering på annan ort (eller i annat land) säljer eller uppdaterar en vara i vårt närområde. Leverans/byte kan då ske på plats hos oss, eller genom att en tekniker skickas ut och gör installationen/bytet på plats hos kunden.


Behöver ni hjälp med installation eller driftsättning kontakta oss för diskussion.