Instängningslarm för frys-/kylrum

"Man In Cold Room Alarm."

Ett instängningslarm (på engelska: Man in Cold Room Alarm) används i utrymmen där det finns förhöjd risk för personskada eller om en person riskerar att bli instängd. Larmet sätts igång genom att den nödsatta personen trycker på en belyst knapp. Denna produktserie har grundfunktionen på ett kretskort som sitter monterat i lådans botten. Alla inkopplingar görs på detta grundkort. De mer avancerade modellerna har ett mikrokontrollerkort monterat i lådans lock, som sköter temperaturreglering och display.


SCA 1 AL - grundutförande

Instängningslarm med ingång för en eller två belysta larmknappar. Batteribackup för 24h övervakning eller 7h larm. Signalerar med en röd LED och med en kraftig ljudsignal när larmknappen trycks in. Ett potentialfritt växlande relä finns, för vidaresändning av larmet eller manöver av annan utrustning.


SCA 2 AL - med dubbla reläer

Instängningslarm med ingång för en eller två belysta larmknappar. Batteribackup med dubbla batterier för 24h övervakning eller 7h larm och drift av tillbehör. Signalerar med en röd LED och med en kraftig ljudsignal när larmknappen trycks in. Två potentialfria växlande reläer finns, för vidaresändning av larmet och/eller manöver av en eller två andra utrustningar.


Skyltar och tillbehör

Punos tillhandahåller flertalet skyltar och andra tillbehör till våra instängningslarm. Mer informatiom om dessa hittar du dels som broshyrer (i kolumnen till vänster här på sidan) och dels i vår webshop under avdelningen Instängningslarm. Vår webshop hitar du här: butik.punos.se


Kontakta oss på +46 31 775 45 00 eller
info@punos.se om du undrar över något.